Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie po wypadku

  Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym przynajmniej...

Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Czy mogę dostać odszkodowanie wypadkowe z OC sprawcy?

Jeżeli w wyniku wypadku oprócz pojazdu nastąpiła szkoda, jeśli chodzi o inny pojazd, elementach infrastruktury...

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Kto ma prawo do odszkodowania po wypadku?

Ofiarą wypadku można stać się przez zupełny przypadek. Często prowadzi do tego czyjaś brawura, bywa...

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Jaka jest różnica pomiędzy odszkodowaniem, a zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby w wypadku?

Ofiary wypadków komunikacyjnych mają prawo do szerokiego wachlarza świadczeń od ubezpieczyciela, które są...

Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu, a wpływ na wysokość zadośćuczynienia

  Poszkodowane w wypadkach osoby mogą ubiegać się o przyznanie zadośćuczynienia za wyrządzoną im...

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby w polskim prawie

Prawo cywilne daje sądowi możliwość przyznania zadośćuczynienia członkom najbliższej rodziny osoby, która...

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Czym jest i jak działa Renta Alimentacyjna Po Śmierci?

Renta Alimentacyjna to świadczenie, które ma wyrównać ubytek finansowy, który powstał w efekcie śmierci...

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Śmierć dziecka w wypadku - jak uzyskać odszkodowanie?

  Wiele osób zwykło mówić, że wypadki chodzą po ludziach. Choć w rzeczywistości nie ma dwóch...