Wypadek komunikacyjny jest to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym przynajmniej jeden uczestnik znajdował się w pojeździe z napędem silnikowym. Skutkiem następstwie wypadku komunikacyjnego dochodzi do trwałego lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Mówimy zatem o wypadku w momencie gdy dochodzi do szkód osobowych. Pokrzywdzonym może być kierowca, kierowca innego pojazdu, pasażerowie, a także piesi czy rowerzyści. Odszkodowanie za wyrządzone szkody jest możliwe do uzyskania także kiedy  nie da się ustalić sprawcy, czy sprawca nie posiada aktualnego OC.

Uprawnienia osoby poszkodowanej w wypadku

Przepisy kodeksu cywilnego (art. 444-447) wymieniają wszystkie prawa osób, które doznały uszkodzenia ciała czy innego uszczerbku na zdrowiu. Świadczeniami możliwymi do uzyskania jest zwrócenie kosztów rehabilitacji i leczenia, pod warunkiem posiadania faktur i paragonów dowodzących wysokości poniesionych kosztów.

Można również wnosić o zwrot utraconych dochodów. Wszelkie zwolnienia lekarskie spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu powodują obniżenie dochodu. Jest to poważny powód do ubiegania się o zadośćuczynienie z tego tytułu.

Istotna jest również możliwość ubiegania się o zadość uczynienie z powodu bólu i cierpienia. Warto podkreślić, że o zwrot kosztów utraconych dochodów i odszkodowanie za ból i cierpienie mogą występować również osoby bliskie dla poszkodowanego.

Jeśli natomiast poszkodowany nie wraca po wypadku do pełnej sprawności może domagać się renty na zwiększone potrzeby.

Jak ubiegać się po odszkodowanie po wypadku?

Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie po wypadku należy przede wszystkim zgłosić szkodę. Poszkodowany ma na zgłoszenie szkody 3 lata od momentu, kiedy dowiedział się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia oraz 20 lat jeśli szkoda powstała w wyniku przestępstwa.

Najlepiej jednak zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń najszybciej jak to możliwe. Ułatwia to postępowanie dowodowe i wpływa na szybkość otrzymania świadczenia.

Należy pamiętać o dokładnym spisaniu sprawcy,a najlepiej o wezwaniu policji, która wykona notatkę. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis zdarzeń.Chcąc uzyskać odszkodowanie należy wypełnić formularz zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela. Następnym krokiem będzie weryfikacja zgłoszenia przez zakład ubezpieczeń.

Warto podkreślić, że jeżeli już po zgłoszeniu szkody, wypłyną inne skutki zdarzenia nadal możesz ubiegać się o ich rekompensatę. Na przykład gdy okaże się, że z pozoru łagodne uszkodzenie kręgosłupa skutkuje poważniejszymi konsekwencjami i wymaga stałej rehabilitacji.

odszkodowanie

Kto jest odpowiedzialny za odszkodowanie po wypadku?

Odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych są wypłacane z OC sprawcy czyli kierującego pojazd biorący udział w wypadku. Wszelkie roszczenia wpływają do ubezpieczycieli kierowców.

Może się jednak zdarzyć, że sprawca zbiegł z miejsca wypadku, nie posiada ubezpieczenia lub jego identyfikacja jest nie możliwa z innych przyczyn. W takiej sytuacji poszkodowany nadal jest chroniony, a jego roszczenia są kierowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Maksymalizacja wysokości odszkodowania

Procedura zgłaszania i uzyskiwania odszkodowania wydaję się prosta i klarowna. Rzeczywistość bywa jednak inna. Zakłady ubezpieczeń, jak wszystkie instytucje nastawione na zysk, starają się wypłacać jak najniższe odszkodowania po wypadkach. Dlatego prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem odszkodowania warto powierzyć profesjonalnym firmom, które mają doświadczenie w ściąganiu należności związanych ze szkodą.

 


Komentarze (0)

Zostaw komentarz