Utrata ukochanej osoby może być bardzo trudna, jeśli chodzi o twoje emocje. Dodatkowo nieoczekiwana utrata może przynieść dodatkowe obciążenie finansowe lub mieć znaczący wpływ na twój budżet. W wielu przypadkach związanych ze śmiercią najbliższych możesz się starać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Śmierć bliskiej osoby

W sensie prawnym zadośćuczynienie a odszkodowanie to dwa różne pojęcia. Odszkodowanie może nam zostać przyznane, kiedy w efekcie śmierci bliskiej osoby doszło do pogorszenia naszej sytuacji materialnej. Bliscy mogą zatem ubiegać się o odszkodowanie, jeśli w efekcie śmierci danej osoby nie mają środków na przykład na wychowywanie dzieci, utrzymanie domu czy grozi im utrata pracy. Dodatkowo możemy starać się o zwrot kosztów leczenia, także, jeśli chodzi o terapie psychologiczne czy psychiczne, które były związane z traumą dotyczącą straty bliskiego. W przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego możemy się też starać o zwrot kosztów, które musieliśmy ponieść w związku z wystawieniem nagrobka, czy samym pogrzebem. O alimenty mogą ubiegać się osoby, dla których zmarły był jedynym żywicielem rodziny.Z kolei zadośćuczynienie jest wypłacane w przypadku kiedy dana osoba poniosła szkody niemające charakteru materialnego. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak, kto może się zgłosić po odszkodowanie/zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. W przypadku zadośćuczynienia są to osoby, które cierpią na traumę psychiczną, która jest związana ze śmiercią osoby bliskiej lub jej ciężkimi obrażeniami. Podstawą do wnioskowania o zadośćuczynienie jest też poczucie bólu, żalu oraz osamotnienia, a także pogorszenie sytuacji psychicznej czy finansowej. W gronie potencjalnych osób otrzymujących odszkodowanie lub zadośćuczynienie są najbliżsi członkowie rodziny. Termin ten oznacza małżonków, a także rodziców, dzieci i rodzeństwo. W niektórych przypadkach jednak sytuacja nie jest tak klarowna i po odszkodowanie mogą się też zagłuszać osoby, które pozostawały w zmarłym w szczególnie bliskich relacjach, a jednocześnie nie były z nim w żaden sposób spokrewnione. Najczęstszym rodzajem zależności jest tutaj partnerstwo, ale odszkodowanie przysługuje też konkubentom, macochom i ojczymom, rodzeństwu przyrodniemu, a także dzieciom przyjętym na wychowanie przez rodziców zastępczych. O tym, czy powiązania emocjonalne ze zmarłym były prawdziwe, ocenia są na bazie analizy dowodowej oraz rozmów i zeznań świadków.

Gdzie zwrócić się o pomoc?

Samodzielne uzyskanie odszkodowania czy zadośćuczynienia może być niezwykle trudne. Problemem jest nie tylko brak znajomości reguł prawnych, ale też stan psychiczny, w jakim pozostaje dana osoba. Będąc w żałobie i borykając się z problemami psychologicznymi po stracie bliskiej osoby, możemy nie być w stanie samodzielnie przeprowadzić całego postępowania. Poważną przeszkodą jest też oczywiście brak znajomości prawa o reguł, z jakimi należy się liczyć wnioskując o przyznanie odszkodowania. Chodzi tu na przykład o graniczne terminy, w jakich należy złożyć odpowiednie dokumenty, a także sama forma i rodzaj tych dokumentów. Wiele osób nie wie też, o jaką kwotę jest w stanie wnioskować i jaka suma pieniędzy jest im należna w określonych przypadkach. Ta jest zaś zróżnicowana w zależności od stopnia uszkodzenia ciała, podjętego leczenia, a zupełnie inna w przypadku tragicznej śmierci. Kwota różni się też w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz siły więzi emocjonalnej/duchowej pomiędzy zmarłym a poszkodowanym.

Większość z nas nie ma na przykład świadomości, że zadośćuczynienie jest przyznawane nie tylko w kontekście stanu psychicznego aktualnego, ale też tego, w jaki sposób dana osoba będzie się czuła w przyszłości. Zmiana kwoty, a mianowicie jej radykalne podwyższenie jest możliwa, kiedy zmarła osoba była jedynym, żywicielem rodziny albo gdy konieczne jest pokrycie kosztów leczenia pozostałych członków rodziny. W takim przypadku dużo korzystniej, a przede wszystkim bezpieczniej jest zwrócić się do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej lub adwokata, który pomoże nam uzyskać odszkodowanie czy zadośćuczynienie o określonej wysokości. Dokonując wyboru kancelarii, należy zwrócić uwagę na jej specjalizacje. Lepszym wyborem są też agencje gdzie uzyskiwania odszkodowania, procesowanie się z towarzystwami ubezpieczeniowymi i podobne temu sprawy są główną bądź jedyną aktywnością i kierunkiem zainteresowania agencji prawnej. Najczęściej prawnicy, jeśli ocenią, że uzyskanie odszkodowania jest prawdopodobne, będą starali się umówić z nami na pewien procent przyszłej, przyznanej nam przez sąd sumy.


Komentarze (0)

Zostaw komentarz