Starając się o ten rodzaj odszkodowania, warto się dowiedzieć, czym ono jest i co różni  je od odszkodowania za rozstrój zdrowia.

Najogólniej mówiąc, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to pewien rodzaj  rekompensaty za jakiekolwiek (małe i duże) uszkodzenia tkanek ciała. Szkoda powinna być widoczna na ciele w postaci np. złamanej nogi lub ręki, naderwanych ścięgien, widocznych stłuczeń, ran, poparzeń czy odmrożeń.

Nie wszystkie szkody są jednak widoczne, np. takie jak zaburzenia psychiczne lub somatyczne powstałe na skutek trudnych sytuacji życiowych w pracy lub w rodzinie.

Doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu – co zrobić w tej sytuacji?

Najważniejsze są pierwsze chwile po wypadku lub nieprzyjemnym zdarzeniu odbijającym się na naszym stanie zdrowia. Już wtedy można wstępnie określić, czy zdarzenie jest poważne. Jeżeli doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, musimy wiedzieć, jakie kroki w następstwie tego zdarzenia podjąć.

Jeżeli my i inni ucierpieli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, gdy to tylko możliwe, trzeba zatroszczyć się też o innych, jeżeli nie, wezwać ambulans i pozwolić na interwencję lekarską oraz przewiezienie do szpitala.

Należy skompletować dokumenty, które będą dowodami z wypadku, skontaktować się z policją i przekazać funkcjonariuszom informacje o zdarzeniu, w wyniku którego doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu.

Ważne jest pozyskanie wszystkich danych o sprawcy (winnym) zdarzenia oraz o jego firmie ubezpieczeniowej (nr polisy ubezpieczenia). Pozwoli nam to przekazać sprawę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.

Dokumentacja stanu zdrowia powinna być kompletna, zawierać wszystkie wyniki z badań wykonanych po zdarzeniu i w okresie rekonwalescencji.

Należy gromadzić przez okres leczenia faktury z wszystkich badań i wizyt u lekarzy i specjalistów, z zakupów w sklepie ortopedycznym lub innym punkcie z materiałami medycznymi.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje:

  •  rekompensatę za utratę zdrowia fizycznego i psychicznego, bez względu na to, czy jest ona tymczasowa czy stała,
  •  zwrot za koszty poniesione na leczenie uszczerbku na zdrowiu,
  •  rekompensatę wydatków na leki i sprzęt służący do rehabilitacji,
  •  zwrot za specjalistyczną opiekę nad poszkodowanym w domu,
  •  rekompensatę za utratę wynagrodzenia w okresie przebywania na zwolnieniu,
  •  zwrot wydatków poniesionych na dojazdy w celu leczenia,
  •  rekompensata za konieczne przekwalifikowanie się po wypadku, jeśli chory nie może wykonywać wcześniejszego zawodu,
  •  pokrycie kosztów dostosowania mieszkania do sytuacji stanu zdrowia (np. zbudowania pomostu wjazdowego i wyjazdowego do mieszkania dla wózka inwalidzkiego i dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych),

Komu przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Osobom, które w wyniku wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu oraz rodzinom tych osób, jeżeli osoba poszkodowana doznała szkody ze skutkiem śmiertelnym,

Kto jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania?

Wniosek o odszkodowanie składa się u ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Jeżeli natomiast szkoda na zdrowiu powstała w wyniku wykonywanej pracy, wtedy składa się wniosek u pracodawcy, a wypłata odszkodowania następuje z ZUS-u.

Ile wynosi odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość odszkodowania wyceniana jest indywidualnie przez prawników (dział prawny), którzy starannie analizują dokumenty medyczne opisujące poniesione obrażenia cielesne

Gdzie najlepiej zgłosić się starając się o odszkodowanie na uszczerbek na zdrowiu?

Najlepiej wybrać profesjonalny zespół fachowców, którzy bezpłatnie dojadą do klienta i przeprowadzą bezpłatną analizę dokumentacji. Darmowo wykonywana jest również wycena możliwego odszkodowania. Specjaliści czuwają na wszelkimi formalnościami, których klient nie musi wykonywać sam. Reprezentują klienta przed ubezpieczycielem i sądem. Postarają się o uzyskanie odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania jeśli czas decyzji ulegnie wydłużeniu. Profesjonalna kancelaria odszkodowawcza nigdy nie zostawia klienta samego. Może on cały czas liczyć na fachowe doradztwo, wsparcie i pomoc na każdym etapie starania się o odszkodowanie. Osoba, która ucierpiała w wyniku wypadku lub nieprzyjemnego zdarzenia, może zaoszczędzić sobie nerwowych sytuacji, korzystając z opieki specjalistów doskonale znających się na przepisach prawa i dochodzeniu wysokiego odszkodowania.


Komentarze (0)

Zostaw komentarz