Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wypadków, które mogą mieć miejsce w pracy czy też w domu i prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Mamy jednak możliwość zabezpieczenia się przed takimi wydarzeniami od strony finansowej.

Każdego roku 500 000 osób ulega wypadkom, powodującym pewien uszczerbek na zdrowiu. Niekiedy urazy wymagają jedynie zwolnienia lekarskiego, inne natomiast stanowią uszczerbek na zdrowiu i mogą powodować osłabienie ciała. Najpoważniejsze mogą prowadzić chociażby do paraliżu. 

Mając ubezpieczenie, można uzyskać od towarzystwa świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jego wysokość będzie adekwatna do tego, jaka część ciała uległa wypadkowi i jak to wpłynie na nasze życie.

Jaka jest definicja trwałego uszczerbku na zdrowiu?  

Z definicji trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza zaburzenie czynności układu bądź też narządu, które powoduje trwałą dysfunkcję, a także zaburzenia budowy i zaburzenia czynności. Prowadzi do znacznego zmniejszenia wydolności narządów, zmniejszenia sprawności oraz układów. Muszą one powstać w następie nieszczęśliwego wypadku lub też w wyniku innego zdarzenia, które Ubezpieczyciel obejmuje swoją odpowiedzialnością.
Każdy Ubezpieczyciel może mieć nieco inną definicję, jednak jej sens zawsze pozostaje ten sam. Nie można prowokować sytuacji aby uzyskać odszkodowanie, wówczas traktowane to jest jako wyłudzenie.

Uszczerbek na zdrowiu może wymagać leczenia, może także uniemożliwiać pracę. Dlatego warto kupować dodatki do polis, w postaci zabezpieczenia chociażby w tych kwestiach.
Jak przedstawiają się procentowo wartości uszczerbku na zdrowiu?   Im wyższy %, tym oczywiście większa wypłata świadczenia, pozwalająca na powrót do zdrowia.

Dane procentowe z tytułu zdarzenia

GŁOWA

 • pourazowe bóle głowy :1-4%
 • zaburzenia równowagi, które uniemożliwiają chodzenie :80%
 • padaczka wraz zaburzeniami  na tle psychicznym:100%  

TWARZ  

 • utrata zęba:1%
 • uszkodzenia nosa, w którym nie występują zaburzenia powonienia oraz oddychania :1-5%
 • utrata języka:100%  

WZROK  

 • przewlekłe zapalenie spojówek:1-10%
 • całkowita utrata oka:38%
 • wytrzeszcz tętnicy:50-100%  

SZYJA

 

 • uszkodzenie tchawicy, w którym nie występuje niewydolność oddechowa :1-15%
 • uszkodzenie przełyku:10-50%
 • uszkodzenie krtani i występujący bezgłos:100%  

KLATKA PIERSIOWA

 

 • złamanie żebra:1-7%
 • złamanie mostka z formacją:1-8%
 • uszkodzenie płuc i występowanie niewydolności oddechowej : 8-40% 


Jaka jest zależność pomiędzy trwałym uszczerbkiem a sumą ubezpieczenia? 

Trwały uszczerbek może oscylować od 1 do 100%. Orzeczenie nie bierze pod uwagę bólu, leczenia czy też korzyści utraconych wraz z urazem. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie. Każde orzeczenie jest wyliczane w systemie procentowym. Mając zatem 300 000 tysięcy ubezpieczenia, dostaje się znacznie wyższą sumę niż mając jedynie 50 000 tysięcy. Jednak im wyższa suma ubezpieczenia, tym także wyższa składka, o czym warto pamiętać.

Kto odpowiada za ocenę stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu?  

Orzeczenie wydaje lekarz. Mogą tego dokonać także konsultanci medyczni lub uprawnieni pracownicy Ubezpieczyciela. Orzeczenie jest wydawane na podstawie: - dokumentacji wypadku i dokumentacji medycznej, - badania wykonanego przez orzecznika   Orzeczenie wydaje się po ukończeniu leczenia lub rehabilitacji, nie później niż 24 miesiące po wypadku.   Jeśli wcześniej dokonamy wyboru rozszerzonej polisy ubezpieczeniowej, wówczas możemy liczyć na takie dodatkowe korzyści jak opieka zdrowotna, niezbędne badania oraz rehabilitacja.   Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu otrzymuje się ochronę przez: - darmowe badania, - rehabilitację, - wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek, - transport medyczny, - dowóz leków, - świadczenia pieniężne, - dostęp do lekarzy różnych specjalizacji czy też pomoc w zorganizowaniu sprzętu medycznego.

Takie ubezpieczenie jest pomocą po wypadku. Warto jednak rozróżniać definicję trwałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Charakter trwały jest wtedy, gdy nie ma pozytywnych rokowań. Długotrwały uszczerbek oznacza upośledzenie organizmu na minimum pół roku.   Każdy Ubezpieczyciel zwraca również uwagę na to czy uszczerbek powstał niezależnie od danej osoby, czy był wynikiem gwałtownego zdarzenia oraz czy był przyczyną zdarzenia, za które odpowiada towarzystwo.


Komentarze (0)

Zostaw komentarz