Policyjne statystyki informują nas o tym, że w samym tylko 2020 roku na polskich drogach doszło do niemal 23,5 tysiąca wypadków. Ich konsekwencją było prawie 2500 ofiar śmiertelnych i ponad 26 tysięcy rannych. Liczba wypadków zachowuje tendencję spadkową. Trudno jednak utrzymywać, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia na polskich drogach może kogokolwiek satysfakcjonować.

Czego może oczekiwać poszkodowany od sprawcy?

Osoby uczestniczące w zdarzeniach drogowych często ponoszą szkody. Mówi się przy tym nie tylko o szkodach moralnych, ale również o tak zwanych szkodach osobowych. Tak likwidacja jednych, jak i drugich przeważnie wiąże się z wyjątkowo dużymi kosztami. Nic więc dziwnego, że każdemu z nas powinna utrwalić się wiedza na temat praw, jakie mamy jako poszkodowani podczas kolizji.

Osoby, które doznały szkód w trakcie zdarzenia drogowego powinny pamiętać, że mają prawo do odszkodowania z polisy pojazdu, którym poruszał się sprawca wypadku. Wynika tak nie tylko z przepisów Kodeksu Cywilnego, ale również z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. To właśnie ta ustawa przewiduje zresztą, że każdy, kto posiada pojazd mechaniczny, ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. To właśnie ta polisa jest wykorzystywana do wypłacania rekompensaty, gdy dojdzie do szkody. Kodeks Cywilny okazuje się pomocny wtedy, gdy chce się poznać zasady, na jakich można dochodzić roszczeń od sprawcy zdarzenia. Tu warto też podkreślić, że nie tylko kierowca innego pojazdu biorącego udział w kolizji, może otrzymać status poszkodowanego. Status taki przysługuje również pasażerom, którzy w tym czasie znajdowali się w aucie.

osoba poszkodowana

Na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza?

Przepisy bardzo precyzyjnie mówią o tym, kiedy z polisy sprawcy może być wypłacone odszkodowanie. Dzieje się tak wtedy, gdy spełnione zostaną przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Ona sama jest rodzajem odpowiedzialności cywilnej ponoszonej przez sprawcę za szkody majątkowe. Mamy z nią do czynienia zarówno wtedy, gdy mówi się o odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej. Odpowiedzialność odszkodowawcza ma miejsce wtedy, gdy wystąpią szkody o majątkowym charakterze, czyn, który doprowadził do tych szkód jest bezprawny, a jednocześnie można wskazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nim oraz szkodą, jakiej doznał poszkodowany. Podkreśla się także, że warunkiem koniecznym jest możliwość przypisania sprawcy winy za szkody.

Na jakie odszkodowanie można liczyć?

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to, jakiej sumy odszkodowania z polisy OC sprawcy można się spodziewać. Tajemnicą nie powinno być to, że nie zawsze jest ona taka sama, a wpływ na nią ma zarówno rodzaj poniesionej szkody, jak i jej wartość. Ustalenie tej kwoty jest łatwiejsze, jeśli poszkodowany dysponuje dokumentacją odnoszącą się do darzenia. Jeśli mamy do czynienia ze szkodami materialnymi, przydaje się także opinia rzeczoznawcy oraz ceny części, jakie pojawiają się w katalogach. Przepisy polskiego prawa mówią też o maksymalnej kwocie, jaka obowiązuje ubezpieczyciela. Kwoty są podane w euro, a ich przeliczenie na złotówki ma miejsce w oparciu o średni kurs ogłoszony przez NBP w dniu powstania szkody. Uzyskanie odszkodowania nie jest jednak możliwe z urzędu. Osoba, która poniosła straty, jest zobowiązana do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, u którego sprawca wykupił polisę OC. Warto pamiętać o konieczności dotrzymania terminu, należy jednak pamiętać, że czas przedawnienia jest długi, nie trzeba więc działać w pośpiechu zwłaszcza, jeśli działania takie utrudnia trwająca właśnie rehabilitacja.

Zobacz także: Czy da się odzyskać odszkodowanie komunikacyjne?


Komentarze (0)

Zostaw komentarz