Porady dotyczące założenia sprawy cywilnej o odszkodowanie.

Kancelarie odszkodowawcze zgodnie zauważają, że w większości przypadków zadośćuczynienie lub też odszkodowane przyznawane przez ubezpieczycieli w toku likwidacyjnego postępowania dla osób poszkodowanych jest za niskie. Można jednak w takiej sytuacji złożyć pozew do sądu przed ubezpieczycielowi z zażądaniem odpowiedniej rekompensaty. Sprawdźmy co musimy wiedzieć o złożeniu sprawy cywilnej o odszkodowanie.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Zanim złożymy do sądu sprawę, należy poinformować odpowiednio ubezpieczyciela o naszych roszczeniach. Za każdym razem ubezpieczyciel sprawdzając swoją odpowiedzialność za zdarzenie rozpocznie zawsze od sprawdzenia dokumentu ze sprawy, w których badana była wina sprawcy.

Jeśli ubezpieczyciel sprawy podczas trwania likwidacyjnego postępowania przyznał poszkodowanego jakiekolwiek świadczenie, to tym samym przyjął on swoją odpowiedzialność. Dzięki temu podczas postępowania przed Sądem cywilnym nie będzie mógł próbować się uchylić od odpowiedzialności.

A który sąd rozpatrzy naszą sprawę? Powództwo dla samochodowych odszkodowań wytacza się przed Sądem w miejscu zamieszkania. Ewentualnie pozew możemy także złożyć do sądu właściwego dla miejsca wypadku.

O co wnioskujemy?

Pozew konstruowany jest każdorazowo w odniesieniu do danej życiowej sytuacji osoby poszkodowane oraz także powypadkowych następstw. Wnioskować możemy zazwyczaj o powypadkowe odszkodowanie, zadośćuczynienie czy też rentę.

Wiele osób pyta, jakiej kwoty należy żądać w pozwie. Na to pytanie niestety nie ma odpowiedzi jednorazowej. Kwota jest zależna od bardzo wielu czynników. Mowa tutaj między innymi o wieku osoby poszkodowanej, jej stanu zdrowia, roli rodzinnej czy też roli społecznej. Każdorazowo warto także się skonsultować z lekarzem co do skutków potencjalnych konkretnego urazu w przyszłości. Nawet w dwóch sprawach, które sprawiają wrażenie identycznych, zapaść mogą odmienne wyroki.

sprawa cywilna

Jakie dokumenty są potrzebne do napisania pozwu?

Dokumenty zależne są od konkretnej sytuacji. Są one jednak zazwyczaj następujące: odpis wyrok Sądu Karnego, notatka policyjna z miejsca zdarzenia, pełna medyczna dokumentacja poszkodowanego, jak i także odpis wyroku Sądu Karnego.

Sąd Cywilny jest związany wyrokiem prawomocnym Sądu Karnego. W takiej sytuacji postępowanie jedynie się ogranicza do określenia wysokości odszkodowania należnego czy też zadośćuczynienia, bez żadnej konieczności badania odpowiedzialności sprawcy. Wówczas musimy przedstawić: oświadczenie osób najbliższych, które wskazujemy na opiekę nad poszkodowanym, faktury, rachunki, paragony za zakupów lekarstw, sprzętu medycznego, paliwa na dojazdy do placówek medycznych oraz konsultacje lekarskie, wydane orzeczenia, jak i także dotychczasowe decyzje wydane przez ubezpieczyciela.

Wszystkie te dokumenty będą stanowiły dowody w toku postępowania prowadzonego przed Sądem.

Dowody przed sądem

Pozew zawierać powinien wnioski dowodowe precyzyjnie sformułowane oraz także określone żądanie co do samych kwot, jakich oczekuje poszkodowany tytułem odszkodowania za doznane krzywdy czy też wyliczenia kosztów opiekowania się poszkodowanym przez inne osoby.

Dowody w postępowaniu mogą być osobowe, na przykład zeznania poszkodowanej osoby, a do tego rzeczowe - dokumentacja medyczna, faktury, zaświadczenia czy też paragony. W miejscu tym musimy zaznaczyć, że koszty opieki nie muszą być wcale udokumentowane rachunkami. Zazwyczaj opiekę sprawuje rodzina nam najbliższa, dlatego też takie starania powinny być wzięte pod uwagę w ustalaniu samej wysokości odszkodowania.


Komentarze (0)

Zostaw komentarz