Jeżeli w wyniku wypadku oprócz pojazdu nastąpiła szkoda, jeśli chodzi o inny pojazd, elementach infrastruktury drogowej i / lub życiu / zdrowiu uczestników wypadku, to przysługuje nam odszkodowanie z tytułu OC sprawcy.

Co zrobić po wypadku?

Za wypadek należy rozumieć zdarzenie, które nastąpiło podczas ruchu samochodu i z jego udziałem, w którym zginęły lub zostały ranne osoby, doszło do uszkodzenia pojazdów, konstrukcji, towarów lub spowodowania innych szkód materialnych. Potrącenie pieszego przez samochód także jest wypadkiem. Jeśli samochód zjechał z drogi i zderzył się z drzewem lub ogrodzeniem, uszkodzeniem mienia lub ładunku jest to również wypadek. Zderzenie ze zwierzęciem również jest uważane za wypadek. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, kiedy doszło do kolizji, zatrzymaj się natychmiast, włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy. Nie przesuwaj przedmiotów związanych ze zdarzeniem. Pomoże to policji drogowej i uczestnikom wypadków drogowych w ustaleniu obrazu wydarzeń. Dalsze postępowanie zależy od tego, czy chodzi tylko o uszkodzenia samochodu lub zdrowie i życie ludzi. W pierwszym przypadku kierowca ma obowiązek:

• Jeśli samochód tworzy przeszkodę dla innych samochodów - oczyść drogę;

• Telefonem utrwal położenie samochodów względem siebie, położenie pojazdów względem obiektów infrastruktury drogowej (granice jezdni, znaki itp.), ślady i przedmioty związane ze zdarzeniem (fragmenty, droga hamowania itp.), uszkodzenia pojazdów.

Jeżeli uczestnicy wypadku nie zgadzają się ze sobą co do okoliczności zdarzenia, należy spisać nazwiska i adresy naocznych świadków oraz zgłosić zdarzenie policji i czekać na ich instrukcje. Jest to niezbędne, jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie wypadkowe z OC sprawcy. Jeżeli uczestnicy wypadku zgadzają się co do przebiegu zajścia, nie ma konieczności zgłaszania wypadku policji. Możesz wypełnić protokół dotyczący wypadku. Jeśli w wypadku uszkodzony zostanie tylko samochód sprawcy, nie ma potrzeby wzywania policji - na przykład, gdy kierowca wjechał do rowu lub uderzył w zaspę.

Jeśli w wypadku są ranni. Kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz wezwania karetki i policji. Jeśli to możliwe, odwieź ofiarę samochodem do najbliższego szpitala, poinformuj placówkę medyczną o nazwisku, numerze rejestracyjnym i powróć na miejsce zdarzenia. Jeśli nie jest możliwe odwiezienie poszkodowanych samochodem, odeślij ich do szpitala dowolnym transportem. Jeśli pojazd blokuje ruch, w miarę możliwości należy zorganizować objazd. Jeśli nie można zorganizować objazdu, musisz oczyścić jezdnię. Także w tym przypadku, musisz udokumentować całość zdarzenia. Policja wówczas sporządza:

• Protokół oględzin miejsca zdarzenia. Do protokołu załącza się schemat miejsca popełnienia wykroczenia administracyjnego.

• Zbiera wyjaśnienia wszystkich uczestników i świadków wypadku o okolicznościach wypadku.

• Udziela informacji o wypadku (zaświadczenie o wypadku), które są wydawane wszystkim uczestnikom wypadku.

Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są wypełnione poprawnie. Schemat wypadku drogowego musi odpowiadać rzeczywistości. Jeśli uważasz, że został sporządzony nieprawidłowo, zaznacz to w samym schemacie - zostanie on przekazany uczestnikom wypadku do podpisu. Jeśli uważasz, że ktoś z uczestników wypadku drogowego jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zgłoś to policjantowi i poproś o badanie stanu nietrzeźwości.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniżył lub odmawia wypłaty odszkodowania?

Wielokrotnie możemy natknąć się na informacje czy wiadomości od użytkowników, którym odmówiono odszkodowania za straty po wypadku lub zapłacono im tak mało, że zabrakło pieniędzy na naprawy. W każdym z takich przypadków należy skorzystać z usług agencji prawniczej, gdyż samodzielne procesowanie się z towarzystwem ubezpieczeniem może być trudne, jeśli nie, niemożliwe. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wiele sztuczek i wymówek, które spowodują obniżenie kwoty odszkodowania. Niekiedy biegły wynajęty przez firmę ubezpieczeniową pod różnymi pretekstami nie uwzględnia w raporcie z oceny niektórych szkód. Na przykład twierdzi, że część zadrapań lub wgnieceń na samochodzie pozostała po poprzednim wypadku i „zapomina” o ukrytych wadach. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia z następujących powodów:

• Teoretyczne naruszenie warunków umowy ubezpieczenia.

• Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzenia, które spowodowało straty.

• Twoje działania, które doprowadziły do wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

• Niedostarczenie wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia faktycznej wysokości poniesionych przez ciebie strat lub dostarczenie takich dokumentów z przekroczonym terminem ich złożenia.

• Podanie niedokładnych informacji o okolicznościach zajścia zdarzenia, które w przyszłości można zakwalifikować jako zdarzenie ubezpieczeniowe.

Oprócz odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszyć kwotę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, argumentując, że dopuściłeś się drobnych naruszeń warunków umowy.


Komentarze (0)

Zostaw komentarz