Poszkodowane w wypadkach osoby mogą ubiegać się o przyznanie zadośćuczynienia za wyrządzoną im krzywdę. Zadośćuczynienie jest rekompensatą za szkodę niemajątkową. Chodzi tutaj m.in. o cierpienie fizyczne czy też psychiczne. Wypłacona kwota pieniężna co prawda nie będzie w stanie przywrócić zainteresowanym pełni zdrowia, ale pozwoli na dostęp do wszelkich niezbędnych usług i dóbr. Mowa m.in. o profesjonalnej rehabilitacji czy też wsparciu ze strony specjalistów zajmujących się na co dzień odbudowywaniem kondycji psychicznej u pacjentów. 

Wypłata zadośćuczynienia - podstawowe informacje

Wszelkie zapisy związane z wypłatą zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu zawarte są w Kodeksie Cywilnym. W związku z tym opłaca się nawiązać nieco bliższą współpracę z doświadczonym prawnikiem, który w przeszłości prowadził już tego typu sprawy. Sąd często przyznaje klientowi zadośćuczynienie np. za znaczne uszkodzenie ciała lub całkowity rozstrój zdrowia. Nie da się ukryć, że wszystko to musi być bardzo dobrze udokumentowane, aby decyzja sądu była pozytywna.

W Kodeksie Karnym można z kolei wyczytać czym uszczerbek na zdrowiu. Chodzi o wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu lub upośledzenie konkretnych czynności organizmu. 

Uszczerbek na zdrowiu - od czego zależy kwota zadośćuczynienia?

Warto w tym miejscu zastanowić się poważnie nad tym, od czego konkretnie zależy wypłacana kwota zadośćuczynienia. Przede wszystkim chodzi o zakres cierpienia fizycznego oraz psychicznego (również tego, które będzie się odczuwało w przyszłości). Wypłacona kwota powinna wynagrodzić osobom poszkodowanym wszelkie poniesione cierpienia i krzywdy, dlatego takie sprawy są precyzyjnie badane przez sądy. Kluczowe jest określenie stanu faktycznego, dlatego poszczególne przypadki zawsze są rozpatrywane indywidualnie. Nie da się więc jasno określić tego, ile konkretnie pieniędzy otrzyma się za własne cierpienia tytułem zadośćuczynienia.

Rozmiar krzywdy poniesionej przez poszkodowanych jest uzależniony od:

  • negatywnych zmian w psychice,
  • rokowań na przyszłość,
  • rodzaju zaistniałych cierpień fizycznych i psychicznych,
  • utraty perspektyw na przyszłość. 

Duże znaczenie ma też wiek osoby poszkodowanej. Na większe zadośćuczynienie mogą liczyć zwłaszcza osoby młode, które w wyniku uszczerbku na zdrowiu straciły zdolność do wykonywania pracy. Wpływ na wysokość zadośćuczynienia może mieć też płeć. Na większe środki mogą liczyć zwłaszcza te kobiety, które w wyniku przeżytych cierpień utraciły możliwość zajścia w ciążę. Uszczerbek na zdrowiu jest orzekany przez specjalnie do tego wytypowanego lekarza.

Dokładne zbadanie wszelkich okoliczności sprawy

W sprawach o zadośćuczynienie rozpatrywane są rozmaite aspekty, aby zainteresowani nie odczuli na własnej skórze jeszcze większej krzywdy. Chodzi więc o to, aby nie posługiwać się jedynie ogólnodostępnymi tabelkami i wykresami, a każdy przypadek rozpatrzyć indywidualnie. Należy zapoznać się z okolicznościami konkretnej sprawy i na tej podstawie dokonać ostatecznej decyzji, co do wypłaty zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych.

Sądy odnoszą się do takich wniosków przychylnie, ponieważ uzyskana w ten sposób kwota może pomóc poszkodowanym w dalszym funkcjonowaniu w społeczeństwie czy też dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy psychologicznej i rozmaitych dóbr. Najważniejsze jest w tym wszystkim ludzkie dobro, które musi być szczególnie chronione. Sądy zdają sobie z tego sprawę i robią wszystko co w ich mocy, aby tak właśnie działo się w praktyce.


Komentarze (0)

Zostaw komentarz