Trwały uszczerbek na zdrowiu pojawia się zwykle przy kwestiach związanymi z ubezpieczeniem NNW. To nic innego jak nieodwracalne zmiany zdrowotne, powstałe m.in. na skutek różnych wypadków. Często objawia się to nie tylko zmianami fizycznymi, ale też psychicznymi. Jeśli ofiary wypadków miały odpowiednie ubezpieczenie mogą starać się o wypłatę odszkodowania. Warto wiedzieć na jakich zasadach się to opiera oraz jakie kroki należy wykonać, aby uzyskać satysfakcjonującą kwotę pieniężną.

Trwały uszczerbek na zdrowiu - podstawowe informacje

W gruncie rzeczy uzyskanie odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu wcale nie jest trudne, chociaż wszystko musi być solidnie udokumentowane. Tylko na tej podstawie można starać się o konkretne świadczenie. Trwały uszczerbek to przede wszystkim rozmaite urazy oraz obrażenia, które mają spory wpływ na ograniczenie codziennego funkcjonowania wśród ludzi, którzy się z nimi zmagają. Najczęściej ma to związek z poważnym wypadkiem, np. w formie komunikacyjnej. Nic dziwnego, że pojęcie trwałego uszczerbku na zdrowiu pojawia się praktycznie w każdej polisie NNW. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielu różnych czynników, m.in. od orzeczenia lekarza. Odszkodowanie można uzyskać za:

  • konieczność zmiany pracy, np. wtedy, gdy po danym wypadku nie można wykonywać zawodu, który wykonywało się do tej pory,
  • ograniczenie codziennego funkcjonowania,
  • poważne urazy głowy,
  • złamanie kręgosłupa.

Bardzo często poważne wypadki przytrafiają się osobom ubezpieczonym w miejscu pracy. Chodzi tutaj m.in. o nieprzystosowanie stanowiska pracy do charakteru wykonywanej pracy. W takiej sytuacji nie jest trudno o powstawanie groźnych urazów i obrażeń. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu a starania o odszkodowanie

Do trwałego uszczerbku na zdrowiu dochodzi na skutek nagłego zdarzenia lub groźnego wypadku. Oczywiście ubezpieczony nie ma na to większego wpływu, np. w trakcie kierowania samochodem lub wykonywania codziennych czynności służbowych. Na podstawie zgromadzonych danych i orzeczenia lekarza towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania. Wszelkie szczegóły na ten temat można sprawdzić w dowolnym momencie analizując OWU. Należy to zrobić przed wybraniem konkretnej polisy, aby mieć stuprocentową pewność tego, że w sytuacjach kryzysowych odszkodowanie zostanie wypłacone osobie poszkodowanej lub rodzinie. Niekiedy podczas starań o odszkodowanie potrzebne będą dodatkowe dokumenty, np. mówiące o tym, iż dana osoba jest niezdolna do wykonywania konkretnego zawodu.

Trwały uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania

W tym miejscu wypada się zastanowić nad wysokością wypłacanego odszkodowania. Oczywiście nie w każdym przypadku będzie to taka sama kwota. Najważniejsze są zapisy pojawiające się w umowie podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wypada się z nią bardzo dokładnie zapoznać. Duży wpływ na wysokość odszkodowania ma też rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli będzie to złamane żebro wysokość odszkodowania nie będzie zbyt duża, ponieważ waha się w granicach od 1 do 7 procent całej sumy ubezpieczenia.

Dokładne przeanalizowanie konkretnej polisy ubezpieczeniowej to podstawa sukcesu, dlatego warto to zrobić z osobą doświadczoną. Im wyższe odszkodowanie tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Warto się na to przygotować pod kątem finansowym. Kwota uzyskana z odszkodowania przyda się np. na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitację. Ubezpieczyciel musi zbadać dokumentację medyczną czy też zapoznać się z opinią lekarza i świadków zdarzenia. Dzięki temu można rzetelnie ustalić wysokość wypłacanego odszkodowania. 


Komentarze (0)

Zostaw komentarz